Miljö

Norrköpingshus007 källsorterar sina förpackningar i Miljörummet. Anledningen till detta är inte bara för att värna om vår miljö utan också att spara pengar till oss själva, dvs. föreningen. För att vi ska kunna fortsätta att ha vårt miljörum, där vi sorterar en del av våra förpackningar, måste alla gemensamt hjälpa till så att vi håller den standard som förväntas av oss. Miljörummet hittar du till höger innanför dörren på gaveln på Knäppingsborgsgatan (se bild).

Läs noga det som står på lapparna ovanför varje kärl. Sophantering är en stor utgiftspost för föreningen men om vi klarar av att följa de instruktioner som gäller för sortering har vi goda möjligheter att sänka denna kostnad.

Det finns källsorteringsappar att ladda hem till din telefon om du vill. Det finns även information på Norrköpings Vatten och Avfall AB

Under ”Interninfo”, ”Ladda ner Filer”, ”Rapport Miljöinventering” kan ni ladda ner och skriva ut en pdf-fil som beskriver källsorteringen.